Yksityisyyssuojatiedote

Tilauksen vahvistaminen vaatii asiakkaan rekisteröitymistä. Rekisteröintiä varten asiakkaan tulee ilmoittaa: oma nimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero.

Rekisterinpitäjä pidättäytyy vastuusta mikäli asiakkaan tiedot joutuvat ulkopuolisten tietoon rekisterinpitäjästä riippumattomien tietomurtojen takia, esimerkiksi jos palvelimelle tapahtuu tietomurto, jota rekisterinpitäjä ei olisi voinut estää. Asiakas on itse vastuussa omasta tunnuksestaan ja on velvollinen vaihtamaan salasanaa mikäli epäilee sen joutuneen ulkopuolisten tietoon.

Asiakkaan pankki tiedot eivät ole rekisterinpitäjän nähtävissä. Maksut tapahtuvat aina maksupalvelu yhteyden kautta.

REKISTERISELOSTE

Viimeksi muokattu 25.05.2018

REKISTERINPITÄJÄ

Rauhanranta Palvelut
Rami Kaunisto
Pokelantie 280
62800 VIMPELI
email: myynti@rauhanranta.com

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Rami Kaunisto
Pokelantie 280
62800 VIMPELI
email: myynti@rauhanranta.com

REKISTERIN NIMI

Rauhanranta Palvelut asiakas- ja markkinointirekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakkaan ja yrityksen välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakkaiden tilausten käsittely ja arkistointi. Rekisterin tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa omat henkilötietonsa ja oikaista virheellisesti rekisteröity tieto. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen rekisteröintiin ja käyttämiseen.

Rekisteröity voi toteuttaa oikeuksiaan ilmoittamalla tahdostaan myyntiin, sähköpostitse myynti@rauhanranta.comi tai nimetylle rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Asiakasrekisteri sisältää rekisteröidyn tietoja seuraavasti:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Yrityksen nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tilauksien ja/tai muiden asiakastapahtumien tiedot

Rekisteri voi sisältää myös tunnistetietoja asiakkaalle tarjottuihin sähköisiin palveluihin, mikäli asiakas on palveluiden käyttäjäksi rekisteröitynyt.

Asiakastietoja säilytetään rekisterissä niin pitkään kuin se asiakassuhteen hoitamisen kannalta on tarpeellista.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot kerätään verkkokauppamme kautta rekisteröidyttäessä asiakkaaksemme.

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

Rekisterin käyttöoikeus on ainoastaan nimetyillä henkilöillä. Rekisteri sijaitsee sähköisessä muodossa salasanasuojatuilla palvelimilla.

Takaisin